mode button on iPhone 3G

how can i fix the mode button on my iphone 3g?

Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema

Es esta una buena pregunta?

Puntuación 0

Comentarios:

coolcrespo when you say the "mode button" what are you referring to?

- de

Agregar un comentario