How do I disassemble an huawei att fusion3 tribute

how do I replace a touch screen digitizer on this phone. I cant get the screen to come off or out

Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema

Es esta una buena pregunta?

Calificación 3
Agregar un comentario