Saltar al contenido principal

The Kodak EasyShare Z740 offers an impressive feature set, easy-to-use controls, and a powerful zoom, making it a good choice for anyone looking for a simple camera with room to grow.

Preguntas 10 Ver todo

Waarom gaat de camera maar even aan en dan uit?

Display is niet defect; batterijen goed en goed geplaatst

Google translation

Why does the camera just switch on and then off? Display is not defective; batteries well and properly installed

Contestado! View the answer Yo también tengo este problema

Es esta una buena pregunta?

Calificación 0
Agregar un comentario

1 Respuesta

Solución Elegida

Piet Linssen  this is usually caused be a bad (stuck) lens. If the lens does not retract the camera will turn off. Check on here for some ideas on how to fix this. Let us know what you find.

Google Translation

Piet Linssen  dit wordt meestal veroorzaakt door een slechte (vastzittende) lens. Als de lens niet wordt ingetrokken, wordt de camera uitgeschakeld. Check hier voor enkele ideeën om dit op te lossen. Laat ons weten wat je vindt.

Fue útil esta respuesta?

Calificación 3
Agregar un comentario

Añadir tu respuesta

Piet Linssen estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:

Ultimas 24 Horas: 0

Últimos 7 Días: 0

Últimos 30 Días: 0

Todo El Tiempo: 16