Saltar al contenido principal

El reloj inteligente Samsung Gear de tercera generación, lanzado por primera vez en noviembre de 2016. Presenta una pantalla OLED redonda que ejecuta el sistema operativo Tizen.

Preguntas 68 Ver todo

Menu button is not working and sometimes, display doesn't come up.

Menu button is not working anymore, after a year or so. I have to press back and menu buttons together for the menu to come up.

Also, display doesn’t come. You can hear the notifications and screen is only displayed when a new notification comes up. Else, it stays black.

Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema

Es esta una buena pregunta?

Puntuación 2

1 comentario:

Has the smartwatch been subjected to liquids in the past? Those problems all sound related.

- de

Agregar un comentario

1 Respuesta

Ik heb nu hetzelfde, laadt wel op maar geen respons als ik het horloge wil aanzetten. Bij mij komt dit omdat de zwarte connector op printplaatje is losgeraakt. Krijg deze niet meer vastgeklikt. Mijn eigen schuld waarschijnlijk. Bij plaatsen nieuwe batterij is dat gebeurd. Misschien bij jou alleen maar vastklikken.

Fue útil esta respuesta?

Puntuación 0
Agregar un comentario

Añadir tu respuesta

Pranav Bapat estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:

Ultimas 24 horas: 0

Ultimos 7 días: 0

Ultimos 30 días: 5

Todo El Tiempo: 222