PSP Go Blank screen but green light

Hi guys,,

Can anyone here help me?

My psp go is still blank when i try to turn on,but the sound is active when i select the game folder

Pls help me :(

Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema

Es esta una buena pregunta?

Puntuación 0
Agregar un comentario