Saltar al contenido principal

Repara tus cosas

Derecho a reparar

Tienda

Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 10 guías que incluyen este paso.

Inglés
Holandés
Paso 3
Insert one corner of an opening pick into the space between the lower case and the chassis. Slide the opening pick around the nearest corner and halfway up the side of the case. This releases the first of the hidden clips securing the lower case to the chassis. You should feel and hear the clip pop free.
  • Insert one corner of an opening pick into the space between the lower case and the chassis.

  • Slide the opening pick around the nearest corner and halfway up the side of the case.

  • This releases the first of the hidden clips securing the lower case to the chassis. You should feel and hear the clip pop free.

Steek een hoek van je openingsplectrum in de ruimte tussen de onderste behuizing en het chassis.

Schuif je plectrum rondom de dichtstbijzijnde hoek en omhoog langs de zijkant tot je ongeveer halverwege bent.

Dit maakt de eerste van de verborgen klemmen die de onderste behuizing aan het chassis bevestigen, los. Het is de bedoeling dat je de klemmen voelt en hoort losklikken.

Tus contribuciones son autorizadas bajo la licencia de código abierto de Creative Commons.