Saltar al contenido principal

Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 20 guías que incluyen este paso.

Inglés
Holandés

Traduciendo paso 1

Paso 1
Remove four tri-point Y000 screws securing the lower connector bracket, of the following lengths:
  • Remove four tri-point Y000 screws securing the lower connector bracket, of the following lengths:

  • Three 1.2 mm screws

  • One 2.4 mm screw

  • Throughout this repair, keep track of each screw and make sure it goes back exactly where it came from to avoid damaging your iPhone.

Verwijder de vier tri-point Y000 schroeven die het plaatje op de onderste batterijaansluiting bevestigen, met de volgende lengtes:

Drie 1.2 mm schroeven

Eén 2.4 mm schroef

Zorg dat je, tijdens deze reparatie, bijhoudt welke schroef waarvandaan komt, zodat je deze op de juiste plek weer terug kan schroeven en zo kan voorkomen dat je je telefoon beschadigt.

Tus contribuciones son autorizadas bajo la licencia de código abierto de Creative Commons.