Saltar al contenido principal
Inglés
Holandés
Paso 11
This seems less like a SIM eject hole and more like a Rube Goldberg machine. The SIM eject tool pushes on a plastic pin, that pushes a metal pin, which in turn, ejects the SIM tray. ...but really it's just one more defense against the inevitable toilet tumble.
  • This seems less like a SIM eject hole and more like a Rube Goldberg machine. The SIM eject tool pushes on a plastic pin, that pushes a metal pin, which in turn, ejects the SIM tray.

  • ...but really it's just one more defense against the inevitable toilet tumble.

  • And for extra credit, Apple added a rubber gasket around the SIM tray, too!

Dit lijkt meer op een Rube Goldberg-machine dan dat het lijkt op een gat om je SIM-kaart te verwijderen. De tool om je SIM te verwijderen duwt op een plastic pin, welke weer een metalen pin induwt, welke vervolgens de SIM-kaarthouder naar buiten duwt.

...maar eigenlijk is het simpelweg een extra bescherming tegen de onontkoombare val in het toilet.

En voor nog wat extra credit heeft Apple ook nog eens een rubberen pakking rondom de SIM-kaarthouder geplaatst!

Tus contribuciones son autorizadas bajo la licencia de código abierto de Creative Commons.