Saltar al contenido principal

Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 7 guías que incluyen este paso.

Inglés
Holandés
Paso 5
The following steps will detail disconnecting these six connectors. Be sure to read each step, as these connectors come in different styles that disconnect differently.
  • The following steps will detail disconnecting these six connectors. Be sure to read each step, as these connectors come in different styles that disconnect differently.

  • Microphone cable

  • Left speaker cable

  • Keyboard data cable

  • Right speaker cable

  • Keyboard backlight cable

  • Display data cable

  • On reassembly, check to make sure all of these connectors are connected and fully seated in their sockets.

De volgende stappen laten in detail zien hoe je de zes gemarkeerde aansluitingen los koppelt. Zorg dat je iedere stap goed leest, aangezien deze aansluitingen alle verschillende zijn en dus verschillende instructies vereisen.

Microfoonkabel

Linkerspeakerkabel

Datakabel van het toestenbord

Rechterspeakerkabel

Backlightkabel van het toetsenbord

Schermdatakabel

Zorg dat je, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, checkt of alle aansluitingen op de juiste wijze zijn aangesloten.

Tus contribuciones son autorizadas bajo la licencia de código abierto de Creative Commons.