Saltar al contenido principal

Cambios a Paso #1

Editado por Blake Klein

Edicion aprobada por Blake Klein

Eliminado
Añadido
Sin cambios

Líneas de Paso

[title] Remove Battery
[* red] Remove the battery cover by unscrewing the 4mm flathead screw.