Saltar al contenido principal

Cambios a este Paso

Editado por Rachel Smith

Edicion aprobada por Rachel Smith

Antes
Después
Sin cambios

Líneas de Paso

-[* black] Use a spudger or your fingernail to pry off the back case.
+[* black] Use a plastic opening tool or your fingernail to pry off the back case.
[* black] A few keys will fall off as you do this, do not be worried.