Saltar al contenido principal

Cambios al paso #3

Editado por Christian

Edicion aprobada por Christian

Antes
Después
Sin cambios

Líneas de Paso

-[* blue] Locate the release button and the lock button.
[* red] Press into the release button while holding the unlock button in position.

Imagen 1

Versión Antigua

Nueva Versión

Imagen 2

Eliminado