Saltar al contenido principal

Cambios al paso #1

Editado por Celeste Conroy

Edicion aprobada por Celeste Conroy

Antes
Después
Sin cambios

Líneas de Paso

[* yellow] Press down on the small rectangular button on the back of the phone with your index finger.
-[* black] Slide the battery cover up and off.