Saltar al contenido principal

Cambios a OLPC XO-4 Touch Battery Replacement Introducción

Editado por Michael Kellerman

Edicion aprobada por Michael Kellerman

Antes
Después
Sin cambios
Introduction
[ … ]Use this guide to replace a broken battery.